Sprawdź swoją wiedzę w liceum

Udostępniane tutaj materiały ułatwiają, bez stresu związanego z oceną, rzetelnie ocenić swój poziom umiejętności matematycznych, przygotować się do klasówki, powtórzenia, egzaminu itp.

Publikacje składają się z dwóch części:

  1. Zestawienie umiejętności jakie powinieneś mieć po każdej klasie szkoły ponadgimnazjalnej
  2. Przykładowe testy dla każdego działu wymienionego w części pierwszej

 

ZESTAWIENIA UMIEJĘTNOŚĆ MATEMATYCZNYCH UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

 

TESTY SPRAWDZAJĄCE POZIOM UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

  1. Klasa I
  2. Klasa II
  3. Klasa III