Korepetycje Matematyki Indywidualnie to pomoc uczniom, którzy:

 • mają problemy z bieżącą nauką i zrozumieniem matematyki
 • mają zaległości z poprzednich lat
 • chcą nauczyć się więcej niż to, co mają przekazywane w szkole
 • chcą skutecznie przygotować się do egzaminu
 • są w systemie edukacji domowej

Na korepetycjach Matematyki Indywidualnie?

 • nadrobisz zaległości
 • nauczysz się więcej niż w szkole
 • zrozumiesz problemy i zadania matematyczne
 • przygotowujesz się do klasówek, sprawdzianów, testów, kartkówek
 • poprawisz oceny
 • otrzymasz pomoc przy odrabianiu prac domowych
 • nauczysz się jak samodzielnie uczyć się matematyki
 • nauczysz się matematyki i przestaniesz bać się lekcji
 • efektywnie przygotujesz się do egzaminu

Do kogo kierowana jest oferta?

 • uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół średnich (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa)
 • słuchacze szkół dla dorosłych kończących się maturą
 • uczniowie będący w systemie edukacji domowej

Jakie zajęcia proponuję?

 • korepetycje okresowe:
  • zajęcia odbywają się w miarę potrzeb ucznia (powtórzenie przed klasówką, wytłumaczenie trudnego zagadnienia, przygotowanie do poprawy oceny ze sprawdzianu, wspólne odrobienie pracy domowej)
 • korepetycje stałe
  • zajęcia odbywają się systematyczne co najmniej raz w tygodniu przez okres całego roku szkolnego (tłumaczenie zagadnień niezrozumiałych na lekcji, monitorowanie stopnia opanowania bieżącego materiału i ocen otrzymywanych w szkole, pomoc w nadrobieniu zaległości, pomoc w powtórzeniu przed klasówką/kartkówką)
 • przygotowanie do egzaminu poprawkowego w sierpniu
  • zajęcia odbywają się w okresie wakacji
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i rozszerzony)
  • zajęcia odbywają się w okresie październik – kwiecień
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
  • zajęcia odbywają się w okresie wrzesień/październik – marzec
 • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (uczniowie uzdolnieni)
  • zajęcia odbywają się systematycznie w czasie całego roku szkolnego wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb ucznia

Jeżeli masz uwagi lub pytania napisz je poniżej:


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.