korepetycje 1 godz.
(60 minut)
jednorazowe
(powtórzenie przed klasówką, wytłumaczenie zagadnienia omawianego w szkole, analiza błędów zrobionych na sprawdzianie, test sprawdzający wiedzę ucznia przygotowującego się do matury, egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty, jednorazowe konsultacje itp.)
300 zł
systematyczne przez cały rok

  • szkoła podstawowa, szkoła średnia poziom podstawowy
  • szkoła średnia poziom rozszerzony lub dwujęzyczny
180 zł
200 zł
przygotowanie do egzaminu poprawkowego w sierpniu 200 zł
zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (praca z uczniem uzdolnionym) 400 zł
zajęcia w sobotę i niedzielę
  • koszt 1 godz. zajęć w sobotę wynosi 150% ceny podanej powyżej
  • koszt 1 godz. zajęć w niedzielę wynosi 200% ceny podanej powyżej

Za zajęcia można zapłacić:

  1. gotówką bezpośrednio przed zajęciami stacjonarnymi lub
  2. przelewem na konto bankowe PKO BP nr:  64 1020 1127 0000 1202 0335 5633 lub
  3. przelewem na telefon (BLIK) na nr: +48 889 171 448

Płacąc przelewem bankowym lub blikiem należy podać:

odbiorca: Matematyka Indywidualnie

tytuł: imię i nazwisko ucznia oraz data zajęć, za które dokonywana jest płatność