korepetycje 1 godz.
(60 minut)
jednorazowe
(powtórzenie przed klasówką, wytłumaczenie zagadnienia omawianego w szkole, analiza błędów zrobionych na sprawdzianie, test sprawdzający wiedzę ucznia przygotowującego się do matury, egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty itp.)
250 zł
systematyczne przez cały rok

  • szkoła podstawowa, szkoła średnia poziom podstawowy
  • szkoła średnia poziom rozszerzony
150 zł
180 zł
przygotowanie do egzaminu poprawkowego w sierpniu

  • poziom podstawowy
  • poziom rozszerzony
150 zł
180 zł
zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (praca z uczniem uzdolnionym) 300 zł
zajęcia w sobotę i niedzielę
  • koszt 1 godz. zajęć w sobotę wynosi 150% ceny podanej powyżej
  • koszt 1 godz. zajęć w niedzielę wynosi 200% ceny podanej powyżej
Formy płatności
 za zajęcia stacjonarne osobiście przed zajęciami lub przelewem na konto bankowe
 za zajęcia przez Internet przelewem na konto bankowe

Nr konta bankowego: 64 1020 1127 0000 1202 0335 5633