DANE KONTAKTOWE

Kontakt mailowy: kontakt@matematykaindywidualnie.pl,
telefoniczny/SMS: (+48) 889 171 448.

LOKALIZACJA

Zajęcia Stacjonarne: odbywają się pod adresem: Warszawa, ul. Motorowa 2.
Zajęcia Online: odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Skype lub Teams.

PARKING

Matematyka Indywidualnie nie zapewnia parkingu dla osób korzystających z zajęć stacjonarnych.

SYSTEM REZERWACJI ZAJĘĆ

Rezerwacja lekcji odbywa się mailowo lub telefonicznie.

ANULOWANIE ZAJĘĆ I OPŁATY ZA ZAJĘCIA ANULOWANE

Anulowanie lekcji możliwe jest mailowo lub przez bezpośredni kontakt telefoniczny. Zaleca się odwoływanie zajęć, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Umożliwi to wykorzystanie przydzielonego terminu przez innych uczniów.
W sytuacji anulowania zajęć z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem przewiduje się pełny zwrot koszów.
W przypadku nieobecności ucznia lub odwołania zajęć z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny należy wnieść opłatę za zajęcia w pełnej wysokości.

CZAS TRWANIA SPOTKANIA I HARMONOGRAM

Standardowe spotkanie trwa 60 minut. Uczniowie uczęszczający na lekcje regularnie (na przykład raz w tygodniu przez cały rok szkolny) mają ustalony stały dzień i godzinę zajęć. Matematyka Indywidualnie oferuje również możliwość korepetycji pojedynczych lub nieregularnych, jednak ich dostępność może być zmienna i nie jest gwarantowana.

OPŁATY

Opłaty za zajęcia można dokonać:

  • gotówką lub
  • przelewem bankowym na konto PKO BP nr: 64 1020 1127 0000 1202 0335 5633 lub
  • przelewem na telefon (BLIK) na nr: +48 889 171 448

Wpłat należy dokonać najpóźniej w dniu zajęć.

Dokonując przelewu na konto lub telefon:

  • jako odbiorcę należy wpisać: Matematyka Indywidualnie
  • w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz datę zajęć za jakie dokonywana jest opłata.

Brak powyższych danych może uniemożliwić prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Na skuteczność zajęć oprócz stosowanych metod nauczania i doświadczenia nauczyciela, ma wpływ czas trwania współpracy, dotychczasowe doświadczenia i wyniki szkolne oraz inne zindywidualizowane potrzeby i predyspozycje ucznia. Matematyka Indywidualnie zapewnia najwyższą jakość usług, gwarantuje nauczanie o wysokiej skuteczności oraz zgodne z najnowszymi trendami i metodami kształcenia.
W ramach doskonalenia zawodowego i podnoszenia efektywności nauczania, nauczyciele Matematyki Indywidualnie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i inne Instytucje Doskonalenia Nauczycieli. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że uczeń jest niezadowolony z lekcji, prosimy o kontakt w ciągu 24 godzin od zajęć. Po otrzymaniu informacji, w uzgodnieniu z rodzicami/pełnoletnim uczniem, dokonamy zwrotu opłaty za zajęcia. Zwrot opłaty możliwy jest tylko raz.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH/POUFNOŚĆ

Matematyka Indywidualnie przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres email. Ochronę danych osobowych traktujemy priorytetowo i nie przekazujemy ich innym podmiotom. Niemniej wiadomości email, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne, rozmowy wideo i wszelkie inne formy komunikacji nigdy nie są w 100% bezpieczne i nie zależy to od systemów bezpieczeństwa stosowanych przez Matematykę Indywidualnie. Osoby komunikujące się z Matematyką Indywidualnie za pomocą powyższych kanałów komunikacji akceptują to ryzyko. W czasie spotkań przestrzegane są obowiązujące zasady bezpieczeństwa i poufności, żadne dane osobowe nie są udostępniane. Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Matematyki Indywidualnie.

AGRESJA I PRZEMOC

Matematyka Indywidualnie bardzo poważnie traktuje przypadki przemocy fizycznej i werbalnej. Wszelkie zachowania powodujące strach lub wyrządzające krzywdę nauczycielom, uczniom lub innym osobom, nie będą akceptowane.

NIEOBECNOŚĆ NAUCZYCIELA

W sytuacji, kiedy spotkanie nie będzie mogło odbyć się z powodu nieobecności nauczyciela (wyjazd na konferencję, warsztaty, urlop itp.), nauczyciel będzie starał się informować ucznia o tym z wyprzedzeniem.

OPINIE I SKARGI

Opinie są mile widziane na każdym etapie współpracy. Można je przekazywać bezpośrednio podczas lekcji jak i za pomocą innych środków komunikacji. W razie negatywnych doświadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z właścicielem Matematyki Indywidualnie.

ZGODA

W razie pytań do niniejszego regulaminu prosimy o kontakt. Osoba rezerwująca zajęcia potwierdza, że miała możliwość zadawania pytań, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie nauczania, przeczytała, w pełni rozumie i akceptuje regulamin, przeczytała i w pełni rozumie politykę prywatności i politykę zarządzania plikami cookies dostępne na stronie internetowej Matematyki Indywidualnie. Wyraża zgodę na kontakt przez e-mail i telefon.