Korepetycje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty to uczenie się matematyki poprzez doświadczenie i praktyczne rozwiązywanie zadań.

Zajęcia ze mną możesz mieć online i stacjonarne. Liczba godzin będzie zależała od celu jaki sobie postawimy i twoich umiejętności.

Jedna lekcja trwa 60 minut. Dzięki regularnym spotkaniom uzupełnisz zaległości, zrozumiesz zagadnienia, które sprawiały ci trudności, Zajęcia tylko ze mną to lekcja w spokojnej atmosferze i tempie dostosowanym do Twoim potrzebom. Każda minuta zajęć indywidualnych to nauka wymagająca twojego pełnego skupienia, a zatem bardzo efektywna. Korepetycje z matematyki w formie indywidualnej spowodują, że nauczysz się analizować i rozwiązywać zadania, bo nie będziesz wstydził się zadawać pytań. Jako wieloletni czynny nauczyciel i egzaminator egzaminu ósmoklasisty zapewnię ci wybór dobór materiałów do powtórek odpowiedni do Twoich potrzeb i wymagań egzaminacyjnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany korepetycjami przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty

A poniżej podstawowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

 1. Do 20 sierpnia 2024 r.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminu
  ósmoklasisty.
 2. Do 10 września ogłosi komunikat  w sprawie:
  1.  materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty
  2. szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  3. informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, zawierającą
   m.in. wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz inne materiały dodatkowe dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 1. Arkusze z poprzednich lat
 2. Materiały dodatkowe