Uczniów szkół średnich zapraszam na zajęcia przygotowujące do matury 2025.

Razem ze mną możesz przygotować się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Możemy mieć korepetycje online jak i lekcje stacjonarne. Liczba godzin będzie zależała od celu jaki sobie postawimy i twoich umiejętności.

Jedna lekcja trwa 60 minut. Będziemy powtarzali materiał i rozwiązywali arkusze. Zajęcia ze mną dadzą ci komfort swobodnego zadawania pytań, pracy w spokojnej atmosferze i tempie odpowiadającym Twoim potrzebom. Każda minuta zajęć indywidualnych to nauka wymagająca twojego pełnego skupienia, a zatem bardzo efektywna. Jako wieloletni czynny nauczycielem, egzaminator i weryfikator maturalny zapewniam ci przemyślany i dostosowany do wymagań egzaminacyjnych dobór materiałów do powtórek.

Jeżeli jesteś zainteresowany korepetycjami przygotowującymi do matury

A poniżej podstawowe informacje i materiały dotyczące matury 2024

Od roku 2025 egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej:

  1. 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
  2. otrzymać co najmniej 30% punktów z części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może również zostać unieważniony