Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory do nowych egzaminów ósmoklasistów, które uczniowie będą zdawali już w 2022 roku.

Do tej pory uczniowie zdawali egzamin z trzech obowiązkowych przedmiotów (język polski, język obcy i matematyka).

Po zmianie do egzaminu ósmoklasisty dołączy czwarty egzamin z wybranego przedmiotu (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).
W informatorach CKE przygotowała przykładowe zadania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ósmoklasistom.

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/