TAGS: MaturaPoprawki

Jeżeli chcesz nie tylko zdać, ale zdać dobrze to powinieneś rozwiązywać trzeci typ zadań, czyli zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Ich nazwa nie oznacza, że są one na poziomie rozszerzonym.

Są to zadania na poziomie podstawowym, ale ze względu na stopień złożoności są najwyżej punktowane. Rozwiązanie zadania wymaga zaplanowania odpowiedniej strategii i przedstawienie jej obliczeniami ilustrującymi sposób rozumowania zdającego.

Powodzenia w rozwiązywaniu 🙂


Przygotowałam dla Was cztery sprawdziany, które będę systematycznie publikowane przez cały sierpień.

  1. Sprawdzian 1 – zadania zamknięte [tutaj – publikacja 1 sierpnia]
  2. Sprawdzian 2 – zadania otwarte krótkiej odpowiedzi [tutaj – publikacja 6 sierpnia]
  3. Sprawdzian 3 – zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi [tutaj – publikacja 11 sierpnia]
  4. Sprawdzian 4 – kompletny arkusz egzaminacyjny [tutaj – publikacja 16 sierpnia]

Sprawdziany są opracowane na podstawie wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dają rzetelną informację o poziomie Waszych umiejętności matematycznych.