W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić wyniki w systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne 31 lipca br. od godz. 10:00.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu absolwent odbiera ze szkoły. Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Prezentacja wyników odbędzie się o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ ministerstwo.edukacji