Adresaci kursu:

 • uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej lub uczniowie klasy trzeciej gimnazjum przystępujący do egzaminu w kwietniu 2019 roku

Termin rozpoczęcia kursu

 • wrzesień/październik 2018 r

Termin zapisów na kurs:

 • do 21 września 2018 r. lub wyczerpania limitu miejsc

Harmonogram zajęć

Spotkania nauczyciela z uczniem odbywają od 1 do 3 razy w tygodniu. Jedno spotkanie trwa 90 minut (1,5 godz).

Cena kursu

Koszt kursu zależy od wyniku testu sprawdzającego (na tej podstawie proponuję optymalną liczbę godzin kursu), dni w których będą odbywały się zajęcia i oczekiwań ucznia na ile procent chciałby zdać egzamin. Cennik jednej godziny zajęć Matematyki Indywidualnie możesz zobaczyć [tutaj]

Harmonogram płatności

 • opłata jednorazowa (płatna po przeprowadzeniu testu i ustaleniu szczegółów co do formy i programu kursu)
 • opłata ratalna
  • I rata (płatna po przeprowadzeniu testu i ustaleniu szczegółów co do formy i programu kursu)
  • II rata (płatna do 15.11.2018 r.)
  • III rata (płatna do 15.01.2019 r.)

Rabaty i negocjacje

 • zgłoszenie się na kurs i napisanie testu wstępnego do 31.08.2018 – rabat 5% ceny kursu
 • w przypadku kursów trwających dłużej niż 40 godz. możliwe są negocjacje ceny standardowej

Rezygnacja z kursu:

 • rezygnacja na 14 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot 100% wpłaconej kwoty
 • rezygnacja w 1 tygodniu zajęć
  • zwrot 90% wpłaconej kwoty przy płatności jednorazowej
  • zwrot 70% wpłaconej I raty

W koszt kursu wliczone jest:

 • czas spotkań z nauczycielem
 • okresowe sprawdziany umiejętności i poziomu przygotowania do egzaminu
 • materiały do zajęć, prac domowych, testów i sprawdzianów przewidzianych w programie pracy z uczniem
 • czas pracy nauczyciela poza zajęciami z uczniem, przeznaczony na sprawdzenie prac domowych, testów i innych przewidzianych kursem form oceny przygotowania do matury
 • czas pracy nauczyciela poza zajęciami z uczniem, niezbędny do przygotowania i bieżącego modyfikowania programu i materiałów kursu maturalnego

Jak zapisać się na kurs?


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.