Na wykresie widzimy jaki procent uczniów zdał maturę z matematyki (poziom podstawowy) oraz jaki procent zdał maturę na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Zauważamy, że z matematyki do tego roku była stabilizacja (82-83%). Rok 2019 to wzrost aż o 3 punkty procentowe. Czy to oznacza, że było łatwiej?

Wykres zdawalności egzaminu maturalnego i egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015-2019

Analizując wyniki staninowe możemy stwierdzić, że:

  • ostatnie trzy najwyższe staniny na przestrzeni lat zawsze są takie same (wyjątek to rok 2017). Czyli zawsze 77% zdających uzyskało wynik niższy niż 79%
  • w staninach 4, 5 i 6  (czyli poniżej średniej, średnio, powyżej średniej) w tym roku mamy najwyższe od lat progi procentowe tj. 37%, 51%, 65%

Mówiąc kolokwialnie w tym roku mając np. 50% lub 64% z matematyki jesteśmy mniej „konkurencyjni”  niż to było w poprzednich latach. Warto jednak dodać, że najwyższa klasa wyników nie zmieniła się, czyli w tym roku jak i w latach poprzednich równie trudno było uzyskać wyniki najwyższe tj. powyżej 79%

Klasy staninowe z matematyki w latach 2015-2019

 

źródło: www.cke.gov.pl