Zgodnie ze stanowiskiem MEN matematyka nadal będzie egzaminem obowiązkowym.

Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego.”
[Pełny tekst stanowiska MEN w sprawie matury z matematyki: https://www.gov.pl/web/edukacja/matematyka-na-maturze]

Nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 dla absolwentów 5-letniego technikum. Warunki i sposób przeprowadzania nowego egzaminu maturalnego zasadniczo nie będą odbiegały od dotychczas obowiązujących.

Co się zmieni?

  1. wprowadzono próg zdawalności (na poziomie 30% ) z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
  2. absolwenci techników posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika otrzymają świadectwo dojrzałości zdając egzamin maturalny tylko z przedmiotów obowiązkowych (nie będą musieli zdać na poziomie 30% przedmiotu dodatkowego)
  3. absolwenci branżowej szkoły II stopnia, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego
  4. wprowadzono dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

[o nowej maturze możesz przeczytać więcej w Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami) Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym]