W związku z podpisaniem 28 czerwca 2024 r. przez Panią Minister Barbarę Nowacką  rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym sprawdzany będzie poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w załączniku nr 1 (SP) oraz w załączniku nr 1 (LO i T)

Powyższy zakres dotyczy wszystkich zdających, również tych, którzy przystępowali już do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024, a w roku 2025 lub w latach kolejnych będą przystępowali do niego ponownie, aby np. podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu lub zdać egzamin z przedmiotu wcześniej niezdanego.

 

Źródło: Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 lipca 2024 r. dotycząca wymagań egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego od 2025 r.