Zmiana daty egzaminu ósmoklasisty

Kwietniowa data egzaminu anulowana.

Minister Edukacji Narodowej w dniu 10.04.2020 r. podpisał rozporządzenie na podstawie którego Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.

Oznacza to, że planowany na 22 kwietnia egzamin nie odbędzie się. Nowy termin egzaminu będzie ogłoszony nie później niż na na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Źródło:

Rozporządzenie MEN z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.