Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W roku 2020/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.
  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Więcej informacji o egzaminie:

  1. Harmonogram egzaminu 2020/2021.
  2. Informator z matematyki z przykładowymi zadaniami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące egzaminu napisz do mnie:


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.