1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym
    tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
  3. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – wykonuj długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  4. Linijka
  5. Cyrkiel (ale nie możesz robić rysunku ołówkiem)
  6. Kalkulator prosty *
  7. Wybrane wzory matematyczne (obowiązkowo zapewnia szkoła)

Dowiedz się w szkole, czy linijkę, cyrkiel i kalkulator  zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,
dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.