Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek).
Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają.
Uczniowie będą mogli również sprawdzić wyniki w systemach informatycznych.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br.
Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00