W latach 2023 i 2024 egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Opis egzaminu maturalnego wraz z przykładowymi zadaniami zawarty jest w Informatorze Maturalnym i aneksie obowiązującym w latach 2023,2024

4 marca 2022 r. CKE opublikowała przykładowy arkusz egzaminacyjny wraz z zasadami oceniania.

Tutaj możesz zobaczyć:

  1. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym 2023 (matematyka – strona 11)
  2. Informator „Matematyka na poziomie podstawowym”aneks_2023_2024
  3. Informator „Matematyka na poziomie rozszerzonym”aneks_2023_2024
  4. Przykładowy Arkusz Egzaminacyjny (poziom podstawowy) + Zasady oceniania rozwiązań zadań
  5. Przykładowy Arkusz Egzaminacyjny (poziom rozszerzony) + Zasady oceniania rozwiązań zadań
  6. Matura w roku 2023 – Formuła 2023 i Formuła 2015 (zasady)
  7. Próbna matura – wrzesień 2023
  8. Próbna matura – grudzień 2023