Zarówno nauczanie stacjonarne jak i nauczanie online mają swoich zwolenników i przeciwników. W zależności od dotychczasowych doświadczeń, przekonań i swobody w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami preferujemy jedną lub drugą formę uczenia się.

Jedni wolą bezpośredni kontakt z nauczycielem, inni chętnie korzystają z kursów online. Są też i tacy, którzy łączą obie formy wybierając zajęcia indywidualne przez Internet.

Jakie są wady i zalety korepetycji online?

Zalety

  1. Oszczędność czasu i pieniędzy. Nie tracisz czasu na dojazd i powrót z korepetycji. Często też możesz zaoszczędzić, ponieważ, nie płacisz za czas i koszty dojazdu nauczyciela do Ciebie
  2. Nie ma znaczenia położenie geograficzne. Jeżeli masz komputer (tablet lub smartfon) i połączenie internetowe, możesz mieć zajęcia z najlepszym nauczycielem, nawet, kiedy mieszkasz w okolicy, w której trudno jest o pomoc stacjonarną.
  3. Większy komfort, mniej stresu dla ucznia. Często fizyczna obecność nauczyciela obserwującego ucznia podczas lekcji może być przyczyną stresu. Zajęcia online dają uczniowi więcej komfortu i sprawiają, że czuje się bardziej swobodnie.
  4. Poprawa umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia online zmuszają ucznia do precyzyjnego wyrażania swoich pomysłów.
  5. Poprawa umiejętności uczenia się. Lekcje przez Skype’a wymuszają większą koncentrację ucznia na własnej pracy. Uczą analizowania własnego toku myślenia i wymuszają rozwój umiejętności dyskutowania o tym z nauczycielem
  6. Elastyczność. Ćwiczenia związane z korepetycjami online łatwiej zaplanować i dostosować do harmonogramu pracy nauczyciela i ucznia.

Wady

  1. Złe połączenie internetowe. Czasami może się zdarzyć, że słabe połączenie internetowe uniemożliwia prowadzenie zajęć online.
  2. Problemy z komunikacją. Niektórzy uczniowie i nauczyciele mają trudności z wzajemną komunikacją i zrozumieniem nie mając bezpośredniego kontaktu i kartki, która jest łącznikiem w ich dialogu matematycznym.