Ogłoszenie wyników:

  • egzaminu ósmoklasisty31 lipca 2020 r
  • egzaminu maturalnego11 sierpnia 2020 r.

Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego8 września 2020 r.