W czasie ferii mamy trochę więcej czasu. Warto zatem obejrzeć wzruszający film o niezwykłym polskim matematyku Stefanie Banachu.

Stefan Banach (1892-1945) jeden ze współzałożycieli Towarzystwa Matematycznego, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych matematyków na świecie. Był twórcą analizy funkcjonalnej – ważnego działu w nowoczesnych zastosowaniach matematyki.

Był samoukiem i nigdy nie ukończył studiów, choć od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne.

Jako genialny matematyk Banach został odkryty przypadkiem przez późniejszego wrocławskiego profesora matematyki Hugona Steinhausa, który wielokrotnie twierdził, że była to jego największa zasługa dla nauki.

Podczas niemieckiej okupacji Lwowa (1941–1944) z powodu zamknięcia uczelni wyższych, pozbawiony możliwości pracy zawodowej, był karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa Weigla.

11.11.2018 r. prezydent RP odznaczył Banacha pośmiertnie orderem Orła Białego jako wyraz najwyższego szacunku wobec znamienitych zasług poniesionych dla chwały, dobra i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienie Prezydenta RP odznaczenia Orderem Orła Białego