W dniach 18-20 grudnia w szkołach podstawowych odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.

Uczniowie szkół, w których nie będzie organizowany próbny egzamin , będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: cke.edu.pl lub oke.waw.pl  20 grudnia 2018r. po godz.15:00.