31 marca godz. 9.00 2020 r.

 Arkusz do pobrania ze stron:

  • www.cke.gov.pl  lub
  • www.oke.waw.pl lub
  • pozostałych stron okręgowych komisji egzaminacyjnych

 Zasady pisania egzaminu: 
Znajdź właściwy arkusz egzaminacyjny.
Zapisz materiały na dysku komputera.
 Rozwiązuj zadania na ekranie komputera albo wydrukuj arkusz.
 Pracuj tak długo, jak wskazano na pierwszej stronie arkusza.
 Pracuj samodzielnie. Nie ściągaj. Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie Twoich
możliwości.
 Zapisz rozwiązania w sposób ustalony przez nauczyciela.
 Wyślij rozwiązania nauczycielowi w uzgodniony sposób.
 Czekaj na wynik i informację zwrotną.
 Jeżeli pracujesz samodzielnie – poczekaj na rozwiązania. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je 8 kwietnia.
 Przed egzaminem powtórz zwłaszcza te zagadnienia, które sprawiły Ci trudność.