ÓSMOKLASISTA
TAGS: EgzaminKorepetycje

Uczniom kończącym szkołę podstawową proponuję korepetycje przygotowujące do egzaminu, który w roku 2019 będzie przeprowadzony po raz pierwszy.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym (każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę).

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Biorąc jednak pod uwagę to, że zastępuje on egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych istotny jest jego wynik.

Jeżeli chcesz kontynuować naukę w wymarzonej szkole ponadpodstawowej, a nie w szkole, w której pozostały wolne miejsca nalezy otrzymać z egzaminu wynik procentowy gwarantujący satysfakcjonujące przejście procesu rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej.

Przedmiotem zdawanym obowiązkowo na egzaminie jest matematyka.

Egzamin z matematyki trwa 100 minut. W arkuszu egzaminacyjnym ‎ znajdą się zadania ‎zamknięte (14-16 zadań), jak i zadania otwarte (5-7 zadań). ‎Za zadania zamknięte można otrzymać 50% możliwych do zdobycia punktów. Podobnie zadania zamknięte dają 50% punktów.

Zapraszam uczniów klas ósmych do wspólnego ze mną przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.

Dlaczego powinieneś/powinnaś wybrać zajęcia ze mną? Dlaczego Matematyka Indywidualnie jest lepsza  niż korepetycje u studenta, kursy na uczelniach itp?

Przeczytaj, a nie będziesz miał/miała wątpliwości, że przygotowywanie się ze mną do egzaminu jest najlepszym wyborem.

Wysoka jakość i rzetelność prowadzonych przeze mnie kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty wynika z tego, że bardzo dobrze znam:

 • wady i zalety szkolnego systemu uczenia matematyki
 • wymagania szkolne i na egzaminie ósmoklasisty
 • konstrukcję zadań egzaminacyjnych
 • metodykę doboru zadań egzaminacyjnych
 • ograniczenia z jakimi borykają się uczniowie i nauczyciele podczas pracy na lekcjach
 • różne metody uczenia się i powtarzania matematyki

oraz doskonale potrafię:

 • tłumaczyć trudne zagadnienia w prosty i zrozumiały sposób
 • konstruować zadania utrwalające umiejętności z różnych działów matematyki

Dodatkowym atutem jest moje wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole oraz jako egzaminator i weryfikator egzaminu zewnętrznego (oceniam zadania na maturze oraz sprawdzam czy dobrze robią to inni nauczyciele). Dzięki temu moi uczniowie uczą się nie tylko matematyki, ale też tego jak optymalnie korzystać ze swojej wiedzy przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

Program zajęć opracowany jest indywidualnie dla każdego ucznia i dostosowany do poziomu jego wiedzy i praktycznych umiejętności (określane na podstawie sprawdzianu przeprowadzanego na pierwszych zajęciach).

Efektywność zajęć indywidualnych, rzeczywiste zaangażowanie ucznia i jego progres jest nieporównywalnie wysoki w stosunku do kursów grupowych lub prowadzonych przez osoby z mniejszym doświadczeniem. To Ty musisz podjąć decyzję i oszacować co jest korzystniejsze: uczyć się w grupie 10, 20, 30 osobowej czy indywidualnie sam na sam z nauczycielem.

Przygotowując się ze mną do egzaminu masz zagwarantowane:

 • usystematyzowane powtórzenie materiału
 • nauczenie się zagadnień, które „przeoczyłeś” lub nie zrozumiałeś w szkole
 • uczenie praktyczne poprzez rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności
 • rzetelne informowanie o poziomie twojego przygotowania do egzaminu
 • rozwiązywanie zadań i arkuszy egzaminacyjnych
 • efektywność i komfort nauki wynikający z zalet zajęć indywidualnych.

Biorąc pod uwagę zakres materiału jaki obowiązuje na egzaminie, średnio czas jaki należy poświęcić na przygotowanie do egzaminu z matematyki to minimum 40 godzin (1 godz=60 minut) – np. zajęcia raz w tygodniu po 90 min przez okres 27 tygodni

Standardowo zajęcia rozpoczynają się ok. 10 września, najpóźniej w pierwszym tygodniu października.

Możliwe jest również rozpoczęcie przygotowań wcześniej (np. już w drugim semestrze klasy siódmej). Takie rozwiązanie polecam uczniom, którzy w szkole otrzymują z matematyki przeważnie oceny dopuszczające (2) i dostateczne (3).

Jeżeli masz pytania lub uwagi skorzystaj z formularza kontaktowego:


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.