Jeżeli po raz trzeci przystępujesz do egzaminu lub chcesz pisać egzamin, który wcześniej deklarowałeś ale nie przyszedłeś na niego, będziesz musiał wnieść opłatę.

Termin wnoszenia opłat: 1 stycznia – 7 marca 2020

Więcej informacji znajdziesz w komunikacie OKE: Komunikat w sprawie opłat