Wypoczywajcie aktywnie, bezpiecznie i z uśmiechem na twarzy i w sercu. 😎

A ci, którzy mają egzamin w sierpniu, niech zgłaszają się [tutaj] na dobre i efektywne lekcje przygotowujące do egzaminu poprawkowego.