TAGS: KorepetycjeMatura

Osoby, które zdecydowały się przystąpić do matury z matematyki zapraszam na korepetycje przygotowujące do matury.

Przypominam, że egzamin maturalny przeprowadzany jest w dwóch formułach:

 • nowa matura (absolwenci LO od roku szkolnego 2014/2015, absolwenci techników od roku 2015/2016)
 • stara matura (absolwenci LO z lat 2004/2005 – 2013/2014, absolwenci techników z lat 2005/2006 – 2014/2015).

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej
samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.

Decydując się na przystąpienie do egzaminu maturalnego absolwent musi zdawać egzamin z matematyki.

Zdany egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu jako kryterium w procesie rekrutacji.

Zdany egzamin maturalny nie stanowi gwarancji przyjęcia na wybrany kierunek studiów. Ważny jest wynik egzaminu, ponieważ to uczelnia wyższa określa próg punktowy przyjęcia. Oczywistym jest zatem, że czym lepszy wynik egzaminu, tym większe szanse na przyjęcie na studia.

Osoby, które decydują się przystąpić do egzaminu maturalnego (w nowej lub starej formule, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) zapraszam do współpracy ze mną.

Z jakiego powodu powinieneś/powinnaś wybrać zajęcia ze mną? Dlaczego Matematyka Indywidualnie jest lepsza niż korepetycje u studenta, kursy na uczelniach itp?

Przeczytaj, a nie będziesz miał/miała wątpliwości, że przygotowywanie się ze mną do matury jest najlepszym wyborem.

Wysoka jakość i rzetelność moich kursów maturalnych wynika z tego, że bardzo dobrze znam:

 • wady i zalety szkolnego systemu uczenia matematyki
 • wymagania szkolne i maturalne
 • konstrukcję zadań maturalnych
 • metodykę doboru zadań egzaminacyjnych
 • ograniczenia z jakimi borykają się uczniowie i nauczyciele podczas pracy na lekcjach
 • różne metody uczenia się i powtarzania matematyki

oraz doskonale potrafię:

 • tłumaczyć trudne zagadnienia w prosty i zrozumiały sposób
 • konstruować zadania utrwalające umiejętności z różnych działów matematyki

Dodatkowym atutem jest moje wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole oraz jako egzaminator i weryfikator maturalny (oceniam zadania na maturze oraz sprawdzam czy dobrze robią to inni nauczyciele). Dzięki temu moi uczniowie uczą się nie tylko matematyki, ale też tego jak optymalnie korzystać ze swojej wiedzy przy rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Program zajęć opracowany jest indywidualnie dla każdego ucznia i dostosowany do poziomu jego wiedzy i praktycznych umiejętności (określanych na podstawie testu przeprowadzanego na pierwszym spotkaniu).

Efektywność zajęć indywidualnych, rzeczywiste zaangażowanie ucznia i jego progres jest nieporównywalnie wysoki w stosunku do kursów grupowych lub prowadzonych przez osoby z mniejszym doświadczeniem. To Ty musisz podjąć decyzję i oszacować co jest korzystniejsze: uczyć się w grupie 10, 20, 30 osobowej czy indywidualnie sam na sam z nauczycielem.

Przygotowując się ze mną do matury masz zagwarantowane:

 • usystematyzowane powtórzenie materiału
 • nauczenie się zagadnień, które „przeoczyłeś” lub nie zrozumiałeś w szkole
 • uczenie praktyczne poprzez rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności
 • rzetelne informowanie o poziomie twojego przygotowania do matury
 • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych i arkuszy maturalnych
 • efektywność i komfort nauki wynikający z zalet zajęć indywidualnych.

Biorąc pod uwagę zakres materiału jaki obowiązuje na maturze, średnio czas jaki należy poświęcić na przygotowanie do matury to:

 • na poziomie podstawowym:
  60 godzin (1 godz=60 minut) – np. zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min przez okres 20 tygodni
 • na poziomie rozszerzonym:
  80 godzin (1 godz = 60 minut) – np. zajęcia dwa razy w tygodniu po 120 minut przez okres 20 tygodni.

Standardowo zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu października.

Możliwe jest również rozpoczęcie przygotowań wcześniej (np. już w drugim semestrze klasy przedmaturalnej). Takie rozwiązanie polecam uczniom, którzy w szkole otrzymują z matematyki przeważnie oceny dopuszczające (2) i dostateczne (3).

Jeżeli masz pytania lub uwagi skorzystaj z formularza kontaktowego:


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.