TAGS: MaturaPoprawki

Dla przygotowujących się do poprawki publikujemy kolejny zestaw zadań. Tym razem zadania otwarte krótkiej odpowiedzi.


Przygotowałam dla Was cztery sprawdziany, które będę systematycznie publikowane przez cały sierpień.

  1. Sprawdzian 1 – zadania zamknięte [tutaj – publikacja 1 sierpnia]
  2. Sprawdzian 2 – zadania otwarte krótkiej odpowiedzi [tutaj – publikacja 6 sierpnia]
  3. Sprawdzian 3 – zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi [tutaj – publikacja 11 sierpnia]
  4. Sprawdzian 4 – kompletny arkusz egzaminacyjny [tutaj – publikacja 16 sierpnia]

Sprawdziany są opracowane na podstawie wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dają rzetelną informację o poziomie Waszych umiejętności matematycznych.