TAGS: MaturaPoprawki

Już za 5 dni egzamin poprawkowy z matury z matematyki.

Jeżeli razem z systematycznie przygotowywałeś się do poprawki, to pozostał tylko do rozwiązania,  publikowany dzisiaj przykładowy arkusz maturalny.

Ale jeżeli jesteś na stronie po raz pierwszy, to spróbuj sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując wszystkie zadania udostępniane od 1 sierpnia.


Przygotowałam dla Was cztery sprawdziany, które będę systematycznie publikowane przez cały sierpień.

  1. Sprawdzian 1 – zadania zamknięte [zadania zamknięte] publikacja 1 sierpnia
  2. Sprawdzian 2 – zadania otwarte krótkiej odpowiedzi [zadania krótkiej odpowiedzi]publikacja 6 sierpnia
  3. Sprawdzian 3 – zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi [zadania rozszerzonej odpowiedzi] -publikacja 11 sierpnia
  4. Sprawdzian 4 – kompletny arkusz egzaminacyjny [arkuszodpowiedzi do arkusz] – publikacja 16 sierpnia

Sprawdziany są opracowane na podstawie wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dają rzetelną informację o poziomie Waszych umiejętności matematycznych.