Egzamin maturalny w sesji poprawkowej będzie przeprowadzony w szkole macierzystej w terminie:

20 sierpnia godz.9:00 – egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych;
20-21 sierpnia – egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych. Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor szkoły.

11 września – ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.