Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano informacje o egzaminie maturalnym oraz egzaminie ósmoklasisty dla obywateli Ukrainy. Dokumenty zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim.

Materiały opublikowane na stronie CKE zawierają deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego oraz zasady przeprowadzania (w tym dostosowywania warunków oraz form) tych egzaminów w 2022 r. dla zdających, którzy są obywatelami Ukrainy. Warunkiem koniecznym jest ich legalny pobyt w Polsce, uznawany na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty – materiały do pobrania

Uczniowie – obywatele Ukrainy: Aneksy (PL)     Aneksy (UA)

Deklaracja (PL_UA)     Deklaracja_edytowalna (PL_UA)

Egzamin maturalny – materiały do pobrania

Zdający – obywatele Ukrainy: Aneksy (PL)     Aneksy (UA)

Deklaracja (PL_UA)     Deklaracja_edytowalna (PL_UA)