W roku 2021 wszyscy będą zdawali maturę w tej samej formie. Przestaje obowiązywać podział na “nową” i “starą” formułę. Bez względu na to, w którym roku ukończyłeś szkołę średnią, żeby otrzymać świadectwo dojrzałości:

 1. musisz otrzymać co najmniej 30% z:
  • egzaminu ustnego z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
  • egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
  • egzaminu pisemnego z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu pisemnego z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzaminu pisemnego z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 2. musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Więcej informacji o egzaminie maturalnym:

  1. Harmonogram matury 2021
  2. Informator z przykładowymi zadaniami

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub masz pytania odnośnie matury, to napisz do mnie:


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.