Klasówka pierwszaków

Jeżeli w tym roku rozpocząłeś naukę w liceum ogólnokształcącego lub technikum, prawdopodobnie wkrótce będziesz miał pierwszą pracę klasową.

Matematyka Indywidualnie  opracowała zestawienie umiejętności matematycznych, które uczeń powinien opanować w klasie I [zobacz tutaj]

Przeczytaj co powinieneś umieć i spróbuj rozwiązać przykładową pracę klasową z działu I „Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne”[zobacz zadania] + [zobacz przykładowe rozwiązania]