W dniu dzisiejszym na konferencji prasowej przedstawiono wyniki kwietniowych egzaminów.

Jak uczniowie napisali matematykę? Czy można powiedzieć, który z egzaminów był łatwiejszy, który uczniowie napisali lepiej?

Z podanych średnich wynika, że różnice są niewielkie: średni wynik matematyki z egzaminu gimnazjalnego to 43%, a egzaminu ósmoklasisty to 45%.

Przyjrzyjmy się wykresom przedstawiającym wyniki uczniów i powiedzmy kilka słów o innych danych statystycznych.

Wykres niebieski – wyniki po podstawówce

Wykres zielony – wyniki po gimnazjum

  1. Egzaminy były trudne dla uczniów. Widzimy z rozkładu, że większa część wyników plasuje się na lewej stronie wykresu (tj. tam gdzie słabsze wyniki procentowe)
  2. Dominanta egzaminów (tj. najczęściej występujący wynik egzaminu) to:
    21% po gimnazjum, 17% po podstawówce.
  3. Mediana egzaminów (tj. liczba, która dzieli zdających na pół), to:
    38% po gimnazjum (czyli połowa uczniów uzyskała wynik nie wyższy niż 38%), 40% po podstawówce.

Należy tutaj również wspomnieć o innej strukturze egzaminu po gimnazjum i po szkole podstawowej.

Na egzaminie po gimnazjum 70% wszystkich punktów, które może zdobyć uczeń, to punkty z zadań zamkniętych (testowych), a 30% z zadań otwartych (wymagane jest przedstawienie pełnego rozwiązania).

Na egzaminie po szkole podstawowej, rozkład jest równy tj. 50% można zdobyć z zadań zamkniętych i 50% z zadań otwartych.