W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym:
 część pisemna – od 7 do 24 maja
 część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Więcej informacji w komunikacie CKE [tutaj]