Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Opis egzaminu z matematyki wraz z przykładowymi zadaniami znajdziesz w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2022

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz inne materiały dodatkowe dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  1. Arkusze z poprzednich lat
  2. Materiały dodatkowe