W roku 2021 podobnie jak w roku 2020 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.
  (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.)

Egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w  załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 . Jest egzaminem obowiązkowym. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

HARMONOGRAM EGZAMINU Z MATEMATYKI

 • 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00; czas trwania 100 minut

ZMIANY NA EGZAMINIE Z MATEMATYKI

 • w punktacji i liczbie zadań

  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
 • w wymaganiach
  • ograniczono wymagania wynikające z podstawy programowej np. nie będą wymagane umiejętności:
   • przedstawiania liczb zapisanych w systemie rzymskim w systemie dziesiątkowym lub odwrotnie zapisanych w systemie dziesiątkowym w systemie rzymskim;
   • szacowania wielkości danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki;
   • wykonywania prostych obliczeń kalendarzowych na dniach, tygodniach, miesiącach, latach;
   • znajdowania środka odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub wymierne) oraz znajdowania współrzędnych drugiego końca odcinka, gdy dane są jeden koniec i środek;
   • zapisywania zależności przedstawionych w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych;
   • korzystania z własności prostych równoległych, w szczególności stosowania równości kątów odpowiadających i naprzemianległych;
   • obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów oraz ostrosłupów, które nie są prawidłowe;
  • szczegółowe wymagania na egzamin ósmoklasisty opisane są w Aneksie do Informatora o Egzaminie Ósmoklasisty

źródło:
1. Harmonogram egzaminu: https://cke.gov.pl/harmongram_aktualizacja
2. Organizacja egzaminu: https://cke.gov.pl/organizacja_aktualizacja_osmoklasista
3.Informator z matematyki z przykładowymi zadaniami: https://cke.gov.pl/Informatory_osmoklasista
4. Aneks do Informatora z matematyki: https://cke.gov.pl/Aneks_2021_osmoklasista_matematyka
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.12.2020 r. : https://isap.sejm.gov.pl/