Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 Nauczycielom i Pracownikom szkół

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, cierpliwości i satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.