Matematyka Indywidualnie to projekt, którego celem jest kompleksowe (tj. wiedza, metodyka, psychologia) podejście do niepowodzeń ucznia w nauce matematyki oraz wynikających stąd problemów samooceny i wiary w sukces.

Gwarancją efektywności zajęć ze mną jest:

 • moje doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i średniej, na kursach i zajęciach indywidualnych
 • moje umiejętności dydaktyczne systematycznie aktualizowane podczas pracy jako egzaminator i weryfikator egzaminów zewnętrznych
 • bardzo dobre wyniki szkolne moich uczniów (poprawa ocen, zmniejszenie stresu, zdanie matury na zakładanym poziomie, zdobycie samodzielności matematycznej)
 • moje bardzo dobre przygotowanie akademicko-pedagogiczne

Pomagam uczniom na poziomie:

 • szkoły podstawowej
 • liceum ogólnokształcącego
 • technikum
 • szkoły branżowej
 • słuchaczom szkół dla dorosłych kończących się maturą
 • uczniom korzystającym z nauczania domowego

Proponuję zajęcia indywidualne dzięki którym:

 • nadrobisz zaległości
 • poprawisz oceny w szkole
 • przygotujesz się do klasówek, sprawdzianów, testów, kartkówek
 • przygotujesz się do egzaminów poprawkowych
 • przygotujesz się do egzaminów klasyfikacyjnych obowiązujących w nauczaniu domowym
 • przygotujesz się do matury
 • przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty
 • nauczysz się jak uczyć się matematyki i jak ją zrozumieć
 • nauczysz się jak radzić sobie ze stresem szkolnym lub egzaminacyjnym
 • rozwiniesz swoje zdolności i zainteresowania matematyczne

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana współpracą napisz do mnie:


  *Zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysłania wiadomości.