Z praktyki nauczyciela wiem, że najczęściej po korepetycje sięgamy w sytuacji, kiedy dziecko ma oceny niedostateczne lub zbliża się egzamin.

Niestety we współczesnych realiach szkolnych bardzo często zapominamy o uczniach, którzy problemów z matematyką nie mają.

W każdej klasie znajduje się grupa uczniów, dla których tempo pracy jest zbyt wolne, zadania zbyt łatwe, a stawiane problemy nie są wyzwaniem.  U niektórych z nich, w wyniku braku zaangażowania i znudzenia, można zauważyć nawet spadek ocen .

Dla takich uczniów, kluczem do powrotu na właściwą drogę wyzwań matematycznych, mogą być zajęcia szkolnego koła matematycznego lub korepetycje.

Program korepetycji dla uczniów, którzy powinni uczyć się na wyższym poziomie niż w typowej klasie pozwala im, pozostać zaangażowanym i zainteresowanym nauką. Zagadnienia zajęć indywidualnych koncentrują się na określonych obszarach tematycznych, w których uczniowie wyróżniają się.

Poniżej krótka charakterystyka ucznia, który mógłby skorzystać z, nazwijmy to, „korepetycji wzbogacających”:

 • trudno jest mu utrzymać uwagę na zadaniach robionych w klasie,
 • mniej czasu zajmuje mu zrozumienie pojęć niż reszcie klasy,
 • robi zadania dużo szybciej niż większość klasy,
 • nie wydaje się podekscytowany/zainteresowany lekcją i poruszanymi na niej zagadnieniami,
 • rutynowo osiąga wysokie oceny,
 • rozumie materiał, ale otrzymuje niższe oceny.

Korzyści z „korepetycji wzbogacających”:

 • zwiększone zrozumienie siebie,
 • rozwój umiejętności uczenia się/samokształcenia,
 • zwiększone zainteresowanie nauką,
 • wyższa motywacja, dzięki pracy na zagadnieniach, które zwiększają zaangażowanie,
 • tempo uczenia dostosowane do poziomu umiejętności w obszarach wymagających dodatkowych wyzwań.

Nadal masz pytania?

Napisz: kontakt@matematykaindywidualnie.pl.
Program „korepetycji wzbogacających” Matematyki Indywidualnie wskazuje uczniom nową drogę do matematyki i daje możliwość uczenia się we własnym tempie w przyjaznym środowisku, według programu dostosowanego do jego potrzeb.

Obserwuj nas na
https://matematykaindywidualnie.pl lub
https://www.facebook.com/NajlepszeKorepetycje