Poniższe informacje dotyczą egzaminu maturalnego z matematyki obowiązującego od roku szkolnego  2014/2015.

ARKUSZE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2019

Arkusz OMAP-100-1904-arkusz egzaminacyjny + zasady oceniania

2017

Przykładowy arkusz egzaminu ósmoklasisty od roku 2018/2019 + zasady oceniania z rozwiązaniami

ARKUSZE MATURALNE

2019

MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy – arkusz + rozwiązania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony − arkusz + rozwiązania

2018

MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + rozwiązania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony − arkusz + rozwiązania

2017

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + rozwiązania i zasady oceniania
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + rozwiązania i zasady oceniania

2016

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + rozwiązania i zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + rozwiązania i zasady oceniania

2015

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + rozwiązania i zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + rozwiązania i zasady oceniania

 

Opis arkusza dla poziomu podstawowego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.

  1. grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź , zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi.
  2. grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2.
  3. grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.

Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.grupa zawiera zadania zamknięte

  1. .
    Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź,zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1.
  2. grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Zadania te punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4. W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.
  3. grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7.