korepetycje 1 godz.
(60 minut)
spotkania okresowe
(powtórzenie przed klasówką, wytłumaczenie zagadnienia omawianego w szkole, analiza błędów zrobionych na sprawdzianie, test sprawdzający wiedzę ucznia przygotowującego się do matury, egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty itp.)
120 zł
całoroczne stałe korepetycje
(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia poziom podstawowy)

(nadrabianie zaległości, pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do egzaminów)
80 zł
całoroczne stałe korepetycje (szkoła średnia poziom rozszerzony)
(nadrabianie zaległości, pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do matury)
100 zł
przygotowanie do egzaminu poprawkowego w sierpniu 80 zł
zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (praca z uczniem uzdolnionym) 200 zł
zajęcia w sobotę i niedzielę
  • koszt 1 godz. zajęć w sobotę wynosi 150% ceny podanej powyżej
  • koszt 1 godz. zajęć w niedzielę wynosi 200% ceny podanej powyżej
inne formy pomocy
przez Internet
(konsultacja pracy domowej, rozwiązanie zadania itp)
do uzgodnienia
Formy płatności
 za korepetycje osobiście przed zajęciami lub przelewem na konto bankowe
 za zajęcia przez Internet przelewem na konto bankowe

 

Za korepetycje okresowe opłaty wnoszone są przed zajęciami, po uzgodnieniu terminu zajęć.

Za korepetycje całoroczne stałe i zajęcia z uczniem uzdolnionym opłaty wnoszone są w miesięcznych lub tygodniowych ratach. Za zajęcia odwołane w dniu zajęć opłata wynosi 50%.

Za korepetycje przygotowujące do egzaminu poprawkowego opłaty wnoszone są jednorazowo lub w dwóch równych ratach:

  • I przy zapisie na zajęcia
  • II do 15 lipca

Za zajęcia przez Internet

  • na podstawie zgłoszonego przez ucznia/rodzica problemu, przesłanego zadania itp wyceniam czas potrzebny na konsultację, rozwiązanie itd
  • przesyłam propozycję ceny oraz terminu i sposobu wykonania zadania
  • jeżeli moja propozycja jest przez ucznia/rodzica zaakceptowana to dokonuje on wpłaty na konto bankowe
  • po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub zaksięgowaniu wpłaty na konto realizujemy naszą współpracę we wcześniej uzgodnionej formie