korepetycje 1 godz.
(60 minut)
okresowe
(powtórzenie przed klasówką, wytłumaczenie zagadnienia omawianego w szkole, analiza błędów zrobionych na sprawdzianie, test sprawdzający wiedzę ucznia przygotowującego się do matury, egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty itp.)
150 zł
całoroczne stałe (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia poziom podstawowy)
(nadrabianie zaległości, pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do klasówek)
80 zł
całoroczne stałe (szkoła średnia poziom rozszerzony)
(nadrabianie zaległości, pomoc w bieżącej nauce, przygotowanie do klasówek)
100 zł
przygotowanie do matury na poziomie podstawowym 100 zł
przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym 120 zł
przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty 120 zł
przygotowanie do egzaminu poprawkowego w sierpniu 120 zł
zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne (praca z uczniem uzdolnionym) 200 zł
zajęcia w sobotę i niedzielę
 • koszt 1 godz. zajęć w sobotę wynosi 150% ceny podanej powyżej
 • koszt 1 godz. zajęć w niedzielę wynosi 200% ceny podanej powyżej
inne formy pomocy
przez Internet
(konsultacja pracy domowej, rozwiązanie zadania itp)
do uzgodnienia
Formy płatności
 za korepetycje osobiście przed zajęciami lub przelewem na konto bankowe
 za zajęcia przez Internet przelewem na konto bankowe

Za korepetycje całoroczne stałe i zajęcia z uczniem uzdolnionym opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach.
Za zajęcia odwołane w dniu zajęć opłata wynosi 50%. W pozostałych przypadkach nieobecności rabat ustala się indywidualnie uwzględniając przyczynę nieobecności, jej długość, możliwość kontynuowania dalszej współpracy.

Za korepetycje okresowe opłaty wnoszone są przed zajęciami, po uzgodnieniu terminu zajęć.

Za korepetycje przygotowujące do matury i egzaminu ósmoklasisty opłaty wnoszone są jednorazowo lub w trzech równych ratach:

 • I przy zapisie na zajęcia
 • II do 15 listopada
 • III do 15 stycznia

Za korepetycje przygotowujące do egzaminu poprawkowego opłaty wnoszone są jednorazowo lub w dwóch równych ratach:

 • I przy zapisie na zajęcia
 • II do 15 lipca

Za zajęcia przez Internet

 • na podstawie zgłoszonego przez ucznia/rodzica problemu, przesłanego zadania itp wyceniam czas potrzebny na konsultację, rozwiązanie itd
 • przesyłam propozycję ceny oraz terminu i sposobu wykonania zadania
 • jeżeli moja propozycja jest przez ucznia/rodzica zaakceptowana to dokonuje on wpłaty na konto bankowe
 • po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub zaksięgowaniu wpłaty na konto realizujemy naszą współpracę we wcześniej uzgodnionej formie