20.12.2018 roku Senat RP, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki.

„Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki jest uhonorowaniem polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenieniem znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw.”.

Pełny tekst uchwały

Więcej na temat obchodów roku jubileuszowego znajdziesz na stronie: http://www.jrm2019.pl/