W ciągu ostatnich tygodni zostaliśmy zmuszeni do przejścia na naukę wyłącznie przez Internet. Tysiące nauczycieli pracuje nad przeniesieniem swoich szkolnych zajęć do świata wirtualnego.  Niestety projektowanie zajęć online zajmuje dużo czasu i wysiłku. Nie jest też takie proste jak mogłoby się niektórym wydawać.

Potrzebujemy zatem prostych zasad, które na początku naszej przygody z nauczaniem zdalnym pomogą nam w nauczaniu online. Z mojego wieloletniego doświadczenia w e-learningu i w nauczaniu hybrydowym wynika, że warto wziąć pod uwagę następujące rady:

1. Nagrywaj swoje wykłady.

Jeśli uczniowie mają problem z dostępem do Internetu lub tempo zajęć jest dla nich zbyt szybkie. mogą nagrany wykład oglądać w dogodnym dla siebie czasie i w tempie umożliwiającym zrozumienie nowych zagadnień.

2. Pokaż swoją twarz

Filmy z wykładów przedstawiające twarze nauczycieli są bardziej skuteczne niż proste pokazy slajdów z narracją. Przeplataj slajdy własnym filmem.

3. Filmy powinny być krótkie

Filmy dłuższe niż 15 minut mogą powodować rozproszenie uwagi ucznia lub też stwarzać problem z ich szybkim pobraniem. Jeśli masz więcej do powiedzenia, nagraj dwa lub trzy krótkie filmy.

4. Przetestuj slajdy

Jeżeli Twój wykład zawiera slajdy, to przed rozpoczęciem wykładu  przetestuj je na telefonie, czy cały tekst jest czytelny na małych ekranach. Uczniowie w czasie nauki online często korzystają ze smartfonów.

5. Wykorzystaj istniejące zasoby…

Nierealistyczne jest oczekiwanie, że samodzielnie wyprodukujesz wysokiej jakości filmy w  krótkim czasie. Możesz zatem skorzystać z zasobów dostępnych online i przekierowywać do nich swoich uczniów za pomocą linków. Pamiętaj jednak, żeby przed udostępnieniem takiego zasobu sprawdzić jego zawartość merytoryczną.

6.… i upewnij się, że mają otwarty dostęp

Korzystanie z otwartych zasobów pomaga zapobiegać problemom z dostępem dla uczniów.Poświęcenie kilku dodatkowych minut na dokładne wyszukanie w pełni otwartych i wartościowych materiałów oszczędzi później kłopotów.

7. Podaj szczegółowe instrukcje

Jeżeli przekierowujesz uczniów do zasobów internetowych, które trwają dłużej niż 15 minut  sugeruj dokładny przedział czasowy z danego materiału (np. obejrzyj od 10:30 do 18:08 minuty filmu). Jeśli udostępniasz więcej niż dwa zasoby, oznacz je w kolejności, w której uczniowie mają je oglądać. Prosta numeracja, oparta na poziomie trudności lub ważności każdego  zasobu, może być bardzo pomocna dla uczniów.

8. Zapewnij interaktywne działania

Należy pamiętać, że najbardziej efektywne uczenie się ma miejsce wtedy, gdy uczniowie są osobiście zaangażowani.
Jest to bardzo ważne, gdyż uczniowie, szczególnie w nauczaniu zdalnym potrzebują silnej motywacji. W nauczaniu online angażuj ucznia poprzez: stosowanie ćwiczeń testowych, właściwe i terminowe informacje zwrotne, czytelną i prostą nawigację na kursie, urozmaicone materiały (ilustracje, filmy, quizy), dyskusje i wymianę poglądów w czasie spotkań. Nie zaszkodzi też poczucie humoru i podejście do nauki jako zabawy, a nie przykrego obowiązku.

9. Ustal rozsądne oczekiwania

Podczas tworzenia quizów upewnij się, że na wszystkie pytania uczeń można odpowiedzieć, odwołując się do podanych zasobów edukacyjnych. Wykonanie zadania obowiązkowego o dostosowanych do sytuacji wymaganiach, będzie skutkowało nie tylko dobrymi wynikami, ale też poczuciem satysfakcji i zmobilizuje ucznia do dalszej samodzielnej pracy.

10. Używaj automatycznego sprawdzania.

Jeśli zaplanujesz w ciągu lekcji, krótkie quizy, to możesz wykorzystać je do automatycznego sprawdzania frekwencji na zajęciach. Nie będziesz miał jednak czasu na sprawdzenie ich wszystkich, skorzystaj więc z dostępnej w systemach tworzenia testów, funkcji automatycznego sprawdzania i oceniania .