Do kogo kierowana jest oferta korepetycji indywidualnych?

 • uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
 • uczniowie klas trzecich gimnazjum
 • uczniowie szkół średnich (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa)
 • słuchacze szkół dla dorosłych kończących się maturą

Jakie korepetycje proponuję?

 • korepetycje okresowe:
  • zajęcia odbywają się w miarę potrzeb ucznia (powtórzenie przed klasówką, wytłumaczenie trudnego zagadnienia, przygotowanie do poprawy oceny ze sprawdzianu, wspólne odrobienie pracy domowej)
 • korepetycje stałe
  • zajęcia odbywają się systematyczne co najmniej raz w tygodniu przez okres całego roku szkolnego (tłumaczenie zagadnień niezrozumiałych na lekcji, monitorowanie stopnia opanowania bieżącego materiału i ocen otrzymywanych w szkole, pomoc w nadrobieniu zaległości, pomoc w powtórzeniu przed klasówką/kartkówką)
 • przygotowanie do egzaminu poprawkowego w sierpniu
  • zajęcia odbywają się w okresie wakacji
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego (poziom podstawowy i rozszerzony)
  • zajęcia odbywają się w okresie październik – kwiecień
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalisty

  • zajęcia odbywają się w okresie wrzesień/październik – marzec
 • rozwijanie zainteresowań matematyczne (uczniowie uzdolnieni)
  • zajęcia odbywają się systematycznie w czasie całego roku szkolnego wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb ucznia

Godzina korepetycji = 60 minut

Jeżeli masz pytania lub propozycję innej formy współpracy napisz o tym poniżej: