27 czerwca, 2022

Ósmoklasista 2022

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych…

Czytaj więcej
27 czerwca, 2022

Ósmoklasista 2022

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych…

Czytaj więcej